Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Nest Labs khốn đốn khi máy báo động lại bị… câm

  Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (USCPSC) ngày 22-5-2014 đã phê duyệt kế hoạch của Nest Labs để cho phép hãng này thu hồi sửa chữa 440.000 thiết bị báo động khói và khí CO Nest Protect Smoke + CO do chúng bị lỗi có thể không phát tiếng báo động […]