Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Microsoft có CEO mới là một người Mỹ gốc Ấn Độ

  Cuối cùng Microsoft cũng đã chấm dứt được công việc chọn tổng giám đốc (CEO) mới bị kéo dài một cách bất thường tới 5 tháng trời. Tin tức vào ngày 4-2-2014 cho biết: hội đồng lãnh đạo của tập đoàn phần mềm này đã quyết định chọn người lãnh đạo mới là  Satya […]