Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Chào một ngày nhiều cái mới…

Chào ngày đầu tuần mới. Chào ngày đầu tháng mới. Chào ngày đầu quý mới. Bởi đơn giản hôm nay là ngày thứ Hai 2-4-2018. Thế giới quả là đảo điên mà còn điên đảo miết. Bởi một năm có 365 ngày, chỉ có 1 ngày 1-4 Cá tháng Tư (April Fools Day), nói thiệt […]