Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Tờ nhật báo 206 trang

  Chắc chắn các bạn bán báo dạo ở xứ Việt mình chớ hề khoái cái tờ báo Straits Times này của anh bạn láng giềng Singapore. Nó không chỉ khổ lớn mà còn nặng nữa. Hai số báo mà tôi cầm từ Singapore về hồi tháng 11-2014 có số trang là 138 trang và […]