Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Newsweek, tuần báo 80 tuổi trở lại kệ báo

  Chẳng thể gọi sự việc đáng ăn mừng của làng báo chí này là “hồi sinh” hay “sống lại”, vì hơn 1 năm nay, Newsweek đâu có chết, nó vẫn tồn tại ở Mỹ dưới dạng báo điện tử online và vẫn được tiếp tục in ở những nước khác. Tôi thích dùng cái […]