Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023

Ngày 8-3 chỉ có yêu thương và vui chơi

  Sáng sớm 8-3 mắt nhắm mắt mở, nói gọn là mắt tèm lem, vừa vào trình diện ông Thần Ve Chai Mark Zuckerberg, tôi đã thấy ngay trên đầu trang Facebook có cái thiệp mừng ngày 8-3 của mạng truyền thông xã hội lớn nhất hành tinh này với yêu cầu hãy chia sẻ […]