Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Huawei giới thiệu giải pháp “Công nghệ Internet và ISP hướng đến đám mây”

Tại Ngày Internet Việt Nam 2018 do Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức ở Hà Nộ ngày 5-12-2018, ông Wing Kin Leung, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Nhóm kinh doanh Giải pháp Enterprise Huawei, đã có bài thuyết trình về giải pháp “Công nghệ Internet và ISP hướng đến đám mây” (Cloud Driven […]