Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024

Huawei giới thiệu giải pháp “Công nghệ Internet và ISP hướng đến đám mây”

Tại Ngày Internet Việt Nam 2018 do Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức ở Hà Nộ ngày 5-12-2018, ông Wing Kin Leung, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Nhóm kinh doanh Giải pháp Enterprise Huawei, đã có bài thuyết trình về giải pháp “Công nghệ Internet và ISP hướng đến đám mây” (Cloud Driven ISP & Internet Technology), cho bước tiến hóa tiếp theo và hệ sinh thái của dịch vụ Internet Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.