Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022

Ngộ nhận nghệ sĩ

Không phải ai cứ được gọi là nhạc sĩ, ca sĩ, văn sĩ, thi sĩ,… đều là nghệ sĩ đâu. Họ thực chất chỉ là những người có kỹ năng, biết đàn, biết viết nhạc, biết ca,… Người nghệ sĩ bên cạnh các kỹ năng nghệ thuật còn phải có tâm hồn nghệ sĩ. Tâm […]