Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Từ hôm nay, cỡi xe ra đường coi chừng xẹp… ví!

Hôm nay 10-11-2012, cảnh sát giao thông các thành phố sẽ áp dụng mức xử phạt mới về vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP). Điểm khác biệt căn bản của Nghị định 71 so với quy […]