Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Thêm 3 ngôn ngữ mới được Samsung Galaxy AI hỗ trợ trong bản cập nhật mới nhất

Công ty Điện tử Samsung Electronics (Hàn Quốc) ngày 10-4-2024 đã công bố việc nền tảng trí tuệ nhân tạo Galaxy AI mở rộng hỗ trợ thêm ba ngôn ngữ mới: tiếng Ả Rập, tiếng Indonesia và tiếng Nga, cũng như ba phương ngữ mới: tiếng Anh Úc (Australian English), tiếng Quảng Đông (Cantonese), và […]