Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Tập đoàn công nghệ Bkav sắp xếp lại các đại diện phát ngôn

Tập đoàn công nghệ Bkav ngày 8-7-2022 đã thông báo về việc thay đổi các đại diện phát ngôn. Cụ thể, từ ngày 8-7-2022, đại diện phát ngôn của các lĩnh vực của Tập đoàn Bkav như sau: Người phát ngôn về các vấn đề chung: ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng quản […]