Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Thêm một đồng môn mãn nhiệm kỳ rong chơi

  Ông sư huynh Trương Văn Nghĩa luôn hết lòng vì đàn em đang định cư ở Sydney (Úc) bữa rồi gọi điện về than với tôi: Dạo gần đây anh ít dám vô trang web Từ đường Trung học Kiến Tường (THKT). Bởi lúc này thường thấy xuất hiện nhiều một cách thấy mà […]