Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Nhà máy Samsung ở Brazil bị đánh cướp

  Khoảng 20 tên tội phạm giả dạng nhân viên Samsung vừa đánh cướp nhà máy Samsung tại Campinas (thành phố Sao Paulo, Brazil) cướp đi số thiết bị trị giá khoảng 80 triệu real (36 triệu USD). Theo Business Insider (7-7-2014), vụ cướp xảy ra vào ca đêm trong lúc khoảng 200 công nhân […]