Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Chương trình tăng tốc mới của Intel cho nhà phát triển phần mềm và nhà cung cấp phần cứng trên AI PC

Intel ngày 26-3-2024 đã công bố mở rộng Chương trình Xúc tiến AI PC (AI PC Acceleration Program) để hỗ trợ tốt hơn cho các nhà phát triển phần mềm và nhà cung cấp phần cứng độc lập. Intel đã ra mắt hai sáng kiến thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất thuộc […]