Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Nhắn tin chửi bậy coi chừng ra tòa lãnh án

  Đây quả là một tin sốt dẻo cho những “anh hùng bàn phím” có máu mê ném đá, sỉ nhục, xúc phạm người khác trên không gian ảo. Nó cũng là một lời cảnh báo cho những ai nghĩ một cách đơn giản rằng do không phải đối mặt trực tiếp, muốn nhắn tin […]