Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Nhật ký ghi vội: thứ Sáu 1-3-2013

1. Trong số rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật của tôi hôm qua, tất nhiên lời chúc mà tôi mong đợi nhất và làm tôi hạnh phúc nhất là của Nàng (viết hoa). Bà con đừng có so bì nghen. Sống già nửa đời người rồi, tôi có thể nói rằng ai tuyên bố […]