Thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2024

Coi nhật thực toàn phần từ bên kia Trái đất

Khuya qua 8-4-2024, A Phủ vốn Yamaha ham vui nên có ý định đu cùng bạn bè ở Mỹ đón coi hiện tượng nhật thực toàn phần (total solar eclipse) hiếm có ở Bắc Mỹ (lần đầu tiên trong 217 năm qua mới có một lần có thời gian tối lâu tới hơn 4 phút). […]

Nhật thực toàn phần hơn 200 năm mới có ở Bắc Mỹ ngày 8-4-2024

Từ nhiều ngày trước, bạn bè của A Phủ ở Mỹ chộn rộn với sự kiện thiên văn nhật thực toàn phần (total solar eclipse) sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai 8-4-2024. Họ hưng phấn và nôn nao chờ đợi cũng phải vì lần này, nhật thực toàn phần chỉ quan sát được ở […]