Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Những tấm ảnh kỷ niệm với gia đình anh Lê Hoàn

  Bà con xài máy tính có khá bộn người biết anh Lê Hoàn và tôi là cặp bài trùng trên con đường “rao giảng kiến thức IT” cho các đồng đạo IT người Việt. Hai anh em cùng tuổi Đinh Dậu, cùng tự mày mò học hỏi, cùng cày sâu cuốc bẩm sinh nhai, […]