Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Ngày không mặc quần dài 2013

  Ngày chủ nhật 13-1-2013, nhiều hành khách đi làm bằng xe điện ngầm tại một số thành phố trên thế giới đã tham gia “Ngày không quần dài” (No Pants Day). “Ngày không quần dài” chính thức là ngày thứ Sáu đầu tiên trong tháng 5. Nó có xuất xứ tử trưởng Đại học […]