Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Nỗi niềm hậu tận thế… hụt

  Bởi chắc cú ngày mai tận thế Bữa nay mượn tiền chơi xả láng luôn Ai dè nhà trời cũng nhiễm delay virus Báo hại bây giờ cày trả nợ muốn nát cả xác hồn.   Bởi chắc cú ngày mai tận thế Bữa nay bán đồ hành lý nhẹ tênh Chỉ có xác […]