Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024

Từ Lào xuống Việt nào có bao lâu…

Đừng tưởng tai ương vỡ đập thủy điện ở xứ Lào lại không đổ xuống đầu cư dân xứ Việt. Trong thế giới liên lập và phẳng này, rất nhiều thứ có thể gây chấn động xuyên biên giới. Ma trận thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong là những quả bom nước nổ chậm […]