Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Từ Lào xuống Việt nào có bao lâu…

Đừng tưởng tai ương vỡ đập thủy điện ở xứ Lào lại không đổ xuống đầu cư dân xứ Việt. Trong thế giới liên lập và phẳng này, rất nhiều thứ có thể gây chấn động xuyên biên giới.

Ma trận thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong là những quả bom nước nổ chậm treo trên đầu những người dân hạ lưu. Chưa cần xảy ra sự cố, chỉ nội việc bị bên trên ngăn dòng chặn nước là hạ lưu đã khốn khổ rồi.

Nói cho gần, ma trận thủy điện nội địa Việt Nam cũng đang ẩn chứa biết bao nguy tai. Thủy điện là một quốc sách và là chuyện môi trường sinh thái nên không thể phổ cập hóa nó được. Tôi mới coi trên Fox Movie bộ phim The Day After Tomorrow và rất thấm câu nói của Tông tông Mỹ ở gần cuối phim khi ông đang phải lánh nạn ở một nước Thế giới thứ Ba: Chúng ta từng sống trong lầm tưởng là có thể khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách vô tội vạ. Đó là một sai lầm thảm họa.

P.H.P.