Thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024

Màn hình OLED dẻo trong suốt

  Đang chuẩn bị xem trận chung kết World Cup 2014 giữa Argentina và Đức thì có “trát đòi” từ người dưng khác họ chưa góp gạo nấu cơm chung, bạn bèn cuộn chiếc TV lại nhét túi phóng xe đi để một công đôi ba chuyện. Màn hình chiếc TV của bạn không chỉ […]