Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023

Hiến máu rồi đi coi phim

HOA KỲ DU KÝ: Xin nói “right and now” kẻo bị “tuyên dương” lộn: hiến máu rồi đi coi phim chỉ là tôi “ảo hóa” (virtualization) khi nhìn thấy tấm biển nhỏ nền trắng chữ đỏ cắm ở vệ đường trước World Wide Sportsman trong khu siêu thị bán đồ ngoài trời out-doors Bass Pro […]