Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022

VinaPhone năm thứ hai là nhà mạng 3G/4G nhanh nhất Việt Nam

Ookla, đơn vị uy tín về đo kiểm tốc độ Internet quốc tế có trụ sở tại bang Washingron (Mỹ) ngày 4-3-2020 đã cấp chứng nhận Nhà mạng 3G/4G nhanh nhất Việt Nam cho VinaPhone. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, VinaPhone nhận được danh hiệu này. Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.