Thứ Ba ngày 26 tháng 5 năm 2020

VinaPhone năm thứ hai là nhà mạng 3G/4G nhanh nhất Việt Nam


Ookla, đơn vị uy tín về đo kiểm tốc độ Internet quốc tế có trụ sở tại bang Washingron (Mỹ) ngày 4-3-2020 đã cấp chứng nhận Nhà mạng 3G/4G nhanh nhất Việt Nam cho VinaPhone. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, VinaPhone nhận được danh hiệu này.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.