Thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

OPPO khai trương OPPO Experience Store thứ 9 tại Việt Nam

Cửa hàng chính hãng OPPO Experience Store đầu tiên tại Hải Phòng đã được OPPO Việt Nam khai trương ngày 14-12-2020. Đây là cửa hàng OES thứ 9 ở Việt Nam. OPPO Việt Nam cho biết việc ra mắt cửa hàng OES tại Hải Phòng nhằm mang đến dịch vụ chính hãng tốt hơn cho […]