Thứ Ba ngày 27 tháng 7 năm 2021

Windows XP vẫn sống nhăn sau khi bị cha mình khai tử

  Chẳng có hệ điều hành Windows nào mà sống thọ như Windows XP. Nó chính thức được Microsoft đưa ra chốn giang hồ hành hiệp từ tháng 10-2001, nghĩa là sắp tròn 13 năm. Phiên bản cập nhật chính thức cuối cùng của Microsoft dành cho nó là Service Pack 3 vào tháng 4-2008. […]