Chủ nhật ngày 01 tháng 8 năm 2021

Phiên bản Office mới cho Mac

  Muộn màng hơn rất nhiều so với việc phục vụ khách hàng Windows truyền thống, Microsoft mãi tới ngày 31-10-2014 mới loan báo trên một blog post về kế hoạch cập nhật bộ công cụ Office cho những người dùng máy Mac. Trong khi người dùng Windows đã có bộ Microsoft Office 2013 từ […]