Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Palestine, tiến gần hơn tới vị thế một nhà nước độc lập

Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine ngày 2-12-2012 đã từ trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) trở về thành phố Ramallah ở Bờ Tây trong sự đón mừng của khoảng 5.000 người dân. Trước đó, ngày 29-11, Đại hội đồng LHQ với 138 phiếu thuận 9 phiếu chống và 41 nước không […]