Thứ Bảy ngày 03 tháng 6 năm 2023

HP bị danh ca Chubby Checker kiện về ứng dụng “nhạy cảm”

Vụ kiện của Chubby Checker, danh ca huyền thoại rock-and-roll Mỹ với phong cách nhảy twist, chống hãng Hewlett-Packard và Palm (một hãng nay thuộc HP) vừa được giải quyết xong. Hồi tháng 2-2014, Chubby Checker kiện 2 công ty này đòi bồi thường 500.000 USD với lý do cái ứng dụng của hệ điều […]