Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022

Blu-ray Paris By Night 130

Anh bạn có quan hệ trên mức tình cảm với Trung tâm Thúy Nga hỏi: “Anh có đầu Blu-ray không?” Có, UHD 4K luôn á. Anh bạn buông câu: “Vậy hả!” Vốn thiện lành, tôi nghĩ anh bạn hỏi đầu Blu-ray nên tâm tình lúc 0g. Tôi order đầu Blu-ray 4K Samsung này trên Amazon […]