Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022

Fortinet với hơn 1.500 bằng sáng chế về an ninh mạng

Trên trang blog của Fortinet, ông Michael Xie, Nhà sáng lập, Chủ tịch, Giám đốc công nghệ Công ty Fortinet, đã có bài viết với tựa đề “Fortinet là đơn vị dẫn đầu về Đổi mới An ninh mạng với hơn 1.500 bằng sáng chế đã và đang chờ cấp” (Fortinet is the Security Innovation […]