Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Ông Phạm Ngọc Bắc được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc mới của CMC TS

Chiều ngày 27-2-2024, tại CMC Tower Hà Nội, ông Phạm Ngọc Bắc – Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Quản trị Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC TS (thành viên Tập đoàn Công nghệ CMC), đã nhận quyết định bổ nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc CMC TS theo Nghị quyết của […]