Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Tôi đớn hèn nghen…

Trưa nay, cô công nhân đổ rác dân lập chạy xe rác ngang qua mấy túi rác trước nhà tôi liếc cái rồi rồ ga tỉnh bơ chạy thẳng. Rác của mấy nhà lận đó. Vậy mà, tôi cũng chỉ biết ngó theo cười trừ, dù trong bụng hỗng có ưng chút nào. Tôi cam […]

Người xả rác cần tự phân loại rác…

  UBND TP.HCM vừa ra quyết định ban hành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Theo đó, các hộ gia đình, hay chủ nguồn rác, phải tự mình phân loại trước các thứ rác thải sinh hoạt của mình. Cụ thể chia làm 3 loại: rác hữu cơ, rác […]