Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

Pháo Tết xưa

  Từ bốn ngàn năm xưa, Tết của ta bao giờ cũng có đốt pháo. Ca dao đã ghi rõ những nét đặc trưng của Tết Việt theo truyền thống: Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ Cây nêu, pháo nổ, bánh chưng xanh.   Tết xưa tiếng pháo không thể thiếu. Tuy nhiên từ […]