Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

COLORADO KÝ SỰ 9-2013 #11: Trở lại ngang Wyoming

  Ngày thứ Bảy 21-9-2013, theo sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Hữu Thành, trưởng đoàn kiêm hoa tiêu kiêm tour-guide, bảy thầy trò Trung học Kiến Tường chúng tôi đã có được một bữa thăm thú no mắt tới 3 địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của vùng Black Hills (bang South Dakota). […]