Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Happy Easter 2014!

  Kính chúc các bạn và gia đình một mùa Phục Sinh thật nhiều Ơn Lành từ Thượng đế của mình. Chúa Jesus sinh ra và hy sinh để lấy thân mình chuộc tội lỗi cho tất cả mọi người trên thế gian, không phải chỉ cho những người theo đạo Thiên chúa. Với những […]