Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Chúc mừng Phục sinh – Happy Easter

Chân thành gởi tới các bạn bè cùng niềm tin Thiên chúa của tôi những lời chúc Phục sinh tràn ngập hồng ân Chúa Phục sinh. Chúa Jesus đã chết trên Thánh giá để chuộc tội cho loài người và Ngài đã sống lại để mở ra một con đường dẫn loài người tới cuộc […]

Giữ chay thứ Sáu

  PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:   Phục sinh thứ Sáu giữ chay Ăn chay với cá, thịt mai hãy dùng Giữ chay chớ chạy lung tung Satan ngứa mắt nổi khùng dụ đi Ăn chay mới có nửa thì Giữ chay là cả lễ nghi vẹn tròn Ăn chay cốt ở cái lòng Miệng […]

Chủ nhật Phục sinh – Chủ nhật Thanh minh

  Bữa nay 5-4-2015 là một ngày Chủ nhật đặc biệt và hiếm có. Ngày Chủ nhật Thiên chúa giáo – Phật giáo đề huề (xin mượn cái cách dùng chữ của phong trào Pháp – Việt đề huề thời Phú Lãng Sa còn phấp phới cờ Tam tài trên cõi Indo-Chinoise). Ngày Chủ nhật […]