Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Giáo phái “ngày tận thế” và ngọn núi “cứu nhân độ thế” ở Pháp

  Có khoảng 20.000 tín đồ của giáo phái New Age (Thời đại mới) từ những tháng đầu năm 2012 đã túc trực trên ngọn núi Pic de Bugarach ở Pháp, mà họ tin đó là nơi sống của những người ngoài hành tinh – những người sẽ cứu vớt họ khỏi sự kiện “ngày […]