Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Máy bay đụng… nhà

  Đầu tuần máy bay đụng… bò, cuối tuần máy bay đụng… nhà. Tại chúng đụng chớ đâu phải cái gã mõ hàng tổng này muốn vậy đâu. Mà vụ tai nạn máy bay lần này đau lòng quá đỗi à nghen. Ngày 9-8-2013, một chiếc máy bay nhỏ cánh quạt nhiều động cơ (multi-engine, […]