Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Gánh nặng nhân mãn và bi kịch tìm việc ở Ấn Độ

Chuyện nhân mãn quả là một vấn nạn triền miên của Ấn Độ, đất nước nhiều năm qua đứng thứ 2 thế giới về số dân, chỉ sau Trung Quốc. Hồi thập niên 1960, Ấn Độ từng đứng trước nguy cơ hầu hết dân chúng bị đói. Nhờ ứng dụng có hiệu quả cuộc Cách […]