Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Smartphone Android “lạy ông con ở bụi này”…

  Chẳng biết bạn thì sao chớ tôi đang ớn lạnh sống lưng, lòng dạ bất an khi biết kết quả một cuộc điều tra mới của Hội Biên giới Điện tử (EFF). Theo đó, nếu bạn đang xài một chiếc điện thoại Android trong vòng 3 năm qua, bạn có thể bị nó khai […]