Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Propzy.vn công bố nền tảng FIRE-Tech, dịch vụ toàn diện bất động sản, tài chính và bảo hiểm

Công ty Propzy Việt Nam ngày 2-7-2020 tại TP.HCM đã giới thiệu nền tảng công nghệ FIRE-Tech – dịch vụ toàn diện, bao gồm: bất động sản, tài chính và bảo hiểm với những lợi thế về công nghệ và các giải pháp hữu ích. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn vì đại dịch […]