Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Quảng cáo online, rẻ hơn và lan tỏa rộng nhưng đầy bất an

Tình trạng hàng loạt doanh nghiệp lớn ở Việt Nam vừa phải tạm dừng hay xem xét lại việc quảng cáo trên mạng xã hội video YouTube cũng như những nền tảng truyền thông xã hội khác của Google có thể coi như một giọt nước làm tràn ly. Không còn là chuyện kinh doanh […]

Quảng cáo online lên, báo xuống

  Anh bạn Dennis Chou, sếp của Công ty truyền thông sự kiện Image Media (Taiwan), vừa chia sẻ biểu đồ về tính hiệu quả của quảng cáo trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam trong năm 2017. Anh cẩn thận giải thích: “Online is banner. Press is advertorial. In-store is lightbox..etc” (online là […]