Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Top 10 quảng cáo YouTube khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2017

  Google ngày 25-9-2017 đã công bố Bảng xếp hạng Quảng cáo YouTube trong vòng 12 tháng kể từ Liên hoan Quảng cáo Spikes châu Á năm 2016 đến Spikes 2017. Danh sách này bao gồm Top 10 quảng cáo hàng đầu trên YouTube khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) đã gây […]