Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Top 10 quảng cáo YouTube khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2017

 

Google ngày 25-9-2017 đã công bố Bảng xếp hạng Quảng cáo YouTube trong vòng 12 tháng kể từ Liên hoan Quảng cáo Spikes châu Á năm 2016 đến Spikes 2017. Danh sách này bao gồm Top 10 quảng cáo hàng đầu trên YouTube khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) đã gây được tiếng vang lớn cho người xem thông qua sự kết hợp giữa sự ưa chuộng của công chúng và hoạt động quảng cáo được phát từ tháng 7-2016 tới tháng 8-2017.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online