Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022

Lazada phối hợp với Quỹ Hy vọng quyên góp trực tuyến chung tay cùng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Nền tảng thương mại điện tử Lazada và Quỹ Hy vọng ngày 16-4-2020 đã khởi động chương trình “Chung tay chống dịch COVID-19” thông qua hình thức quyên góp trực tuyến trên nền tảng Lazada. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của sáng kiến “Lazada vì cộng đồng”, với sự phối hợp của […]