Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024

Lazada phối hợp với Quỹ Hy vọng quyên góp trực tuyến chung tay cùng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Nền tảng thương mại điện tử Lazada và Quỹ Hy vọng ngày 16-4-2020 đã khởi động chương trình “Chung tay chống dịch COVID-19” thông qua hình thức quyên góp trực tuyến trên nền tảng Lazada. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của sáng kiến “Lazada vì cộng đồng”, với sự phối hợp của Quỹ Hy vọng – quỹ xã hội và từ thiện của báo điện tử VnExpress và Công ty FPT. Theo Lazada, tất cả số tiền đóng góp từ nay đến hết tháng 5-2020 sẽ được sử dụng để hỗ trợ những người đang tham gia ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.